Kontakt do organizatora:

Dymitr Łyczko
Koordynator Sprzedaży
TÜV Rheinland Polska
Tel. +48 663 774 611
E-mai: dymitr.lyczko@pl.tuv.com